English

Våra tjänster

Vår målsättning är att erbjuda våra kunder marknadens mest attraktiva placeringar anpassade efter rådande marknadsförutsättningar och individuella riskpreferenser. Vårt erbjudande omfattar bland annat publika strukturerade placeringar samt skräddarsydda investeringslösningar, depåtjänst och utbildningar.

Aktuell Emission

Strukturinvest arrangerar löpande under året publika emissioner av strukturerade placeringar som är tillgängliga för allmänheten via Strukturinvests återförsäljare och samarbetspartners runt om i landet. Emissionerna innehåller ett brett utbud av placeringar, samtliga framtagna med utgångspunkt i aktuella förutsättningar på marknaden.

Ej kapitalskyddade placeringar

RISK

2181 Råvaruobligation Guld

Placeringen ger exponering mot en börshandlad guldfond genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Fonden har en maxavkastning om 100 procent. Återbetalningen på slutdagen påverkas av växelkursutvecklingen i USDSEK.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2183 Autocall Nordisk Telekom Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska telekombolag och ger möjlighet till en ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2185 Autocall Svenska Bolag Plus/Minus

Placeringen ger exponering mot fyra Svenska Bolag och ger möjlighet till en kvartalsvis ackumulerande kupong om indikativt 2,5 procent vid utveckling ned till minus 50 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 50 procent av startvärde.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2187 Autocall Kontracykliska Bolag Combo

Placeringen ger exponering mot fyra kontracykliska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 4 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2184 Autocall Svenska Bolag Kapitalskydd Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 10 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 2 procent vid utveckling ned till minus 20 procent i sämsta bolag. 85 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2188 Autocall Svensk Industri Combo

Placeringen ger exponering mot fyra svenska industribolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2189 Autocall Nordiska Skogsbolag Combo Premium

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska skogsbolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12,5 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2190 Autocall Nordisk Handel Combo

Placeringen ger exponering mot fyra nordiska bolag och ger möjlighet till en årlig ackumulerande kupong om indikativt 12 procent eller en utbetalande kupong om indikativt 5 procent vid utveckling ned till minus 40 procent i sämsta bolag. På slutdagen har placeringen ett kursfallsskydd om 60 procent av startvärde.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

Trackercertifikat Guld

Ett trackercertifikat är en börshandlad investeringsprodukt som följer värdeutvecklingen i en underliggande tillgång. Trackercertifikat har ingen inbyggd hävstång utan är istället konstruerat för att följa den underliggande tillgången 1:1 (ett-till-ett). Ett trackercertifikat passar för såväl kortsiktiga som långsiktiga investeringar. I likhet med exempelvis en aktie handlas trackercertifikat direkt på börsen.

Tecknas till 2020-03-06

RISK

2179 Aktieobligation Grön Energi & Teknik Fixed Best

Placeringen ger exponering mot en korg av 8 gröna energi- och teknikbolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. De 3 bolag med bäst utveckling har en fast utveckling om 30 procent. 90 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Placeringen baseras på en grön obligation.

Tecknas till 2020-03-06

Strukturinvest kundtjänst