Obligationsemission för Wood & Hill Summit-3 AB slutförd

Obligationsemission om 50 MSEK för Wood & Hill Summit-3 AB med moderbolaget Wood & Hill AB har genomförts med gott resultat. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB agerade ensam arrangör i transaktionen. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om Stibor 3m + 800 räntepunkter och har slutligt förfall 11 juli 2022. 

Pressmeddelande

Skriv ut